Banebooking

Der er ofte god plads på banerne, men man kan booke en bane i bogen i klubhuset. En time ad gangen. Klubbens arrangementer har fortrinsret.

Banepleje

Banerne skal vandes inden der må spilles på dem

Bane 1: hane på banen

Bane 2 Hane på banen ved døren

Bane 3 T-greb ved brønd

Bane 4 T-greb ved brønd (går meget stramt)

Sko på tennisbanerne har flade mønstre (grove mønstre ødelægger banerne)

Banerne skal fejes efter brug