Generalforsamling i Dianalund Tennis Klub

Indkaldelse til Generalforsamling i Dianalund Tennis Klub

Onsdag den 26.2.2020 kl 19 i Borgerhuset, Lokale 7, Sømosevej, 4293 Dianalund

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Ungdomsklub (tilgang af medlemmer -70) Alle årgange, skolesamarbejde m.m.)
4. Regnskab
5. Valg iht vedtægterne
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 19.2. 2020

Hilsen
Bestyrelsen